Redenen van een prostaatoperatie

De prostaatoperatie om plasproblemen op te lossen! Bij overmatige plasproblemen of blaaspijn kan het noodzaak zijn om de prostaat als klier te verwijderen. Klier is onder de blaas gelegen en zorgt bij een groot deel van de ouder wordende mannen voor plasproblemen. Men kan daardoor steeds vaker een ongelukje hebben of incontinent worden. De prostaat vergroeit bij iedere man met de leeftijd echter het kan qua snelheid variëren. Ondanks dat het in de meeste gevallen gaat om een goedaardige variant kan het ook kwaadaardig zijn. Wat zijn de consequenties en waarom kan een prostaatoperatie noodzakelijk zijn?

Ouder wordende man: plasproblemen

De prostaat is een klier dat als het ware de urinebuis omsluit. Omdat de man bij het ouder worden standaard een steeds grotere prostaat krijgt neemt de druk op de plasbuis toe. Het zorgt ervoor dat men steeds minder goed de plas kan doen, de blaas niet volledig wordt geledigd en dat er aanvullende druk op de blaas komt te staan. Het kan aanleiding zijn voor geregelde blaasontsteking doordat er langdurig urine met sediment in de blaas blijft staan. Het veroorzaakt aanvullend het nadruppeleffect waardoor men in toenemende mate last heeft van een natte broek.

Aanvullende problemen reden prostatectomie

Een te grote prostaat zorgt ervoor dat er meer druk op het omringende weefsel komt te staan. Het zorgt ervoor dat spanningen toenemen waardoor eveneens kleine adertjes kunnen afscheuren. Het kan ertoe leiden dat er bloedspoortjes in de urine terechtkomen. Het kan ook een compleet bloedrode kleur aan de plas geven. Omdat ook tumoren bloed kunnen afscheiden is het van belang om de plas, blaas en prostaat verder te laten onderzoeken. Op die manier kan een goed beeld worden gevormd in hoeverre de prostaat is vergroeit en of er sprake is van andere aandoeningen.

Standaard vergroeiing of iets anders!

Omdat de prostaat standaard bij de man vergroeit gaat men er veelal vanuit dat het goedaardig is. Bij 30% van de mannen leidt de vergroeiing echter tot overmatige klachten waardoor men plasklachten krijgt. Bij een klein deel daarvan zorgt het voor maligne wat aanleiding is voor extra alertheid. kanker dient uiteraard snel te worden behandeld en daarom is tijdige signalering van het probleem noodzakelijk. Heeft u zekere blaas- of plasproblemen laat het dan medisch controleren aangezien het ook om een verkeerde variant kan gaan. Het kan aanleiding zijn om een prostaatoperatie per direct uit te voeren. Herkent u voorgaande symptomen dan is het van belang om u verder te laten onderzoeken.

Prostatectomie als prostaatoperatie

Indien de klachten dermate ernstig zijn door invloed van versnelde vergroeiing of prostaatkanker dan dient de prostaat worden verwijderd. Dit wordt een prostatectomie genoemd waarbij of achter het schaambeen langs of via de ruimte tussen rectum en scrotum de klier wordt verwijderd. Het heeft tot doel om de schadelijke vergroeiing onschadelijk te maken. Betreft het een tumor dan wordt altijd verder onderzocht of overig weefsel is aangetast of niet. Laat u informeren door de behandeld arts hoe verder het wordt nabehandeld.